Anunț licitație butaforii

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de achiziție publică pentru Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare de butaforii pentru proiectul „Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon. ”Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București.

Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2020, ora 12.00

Anunt

Caiet de sarcini

Declarații

Fișe cerințe de calificare

Informații privind clauzele contractuale obligatorii – Acord Cadru

Model invitație de participare

Raspuns clarificari 1

Raspuns clarificari 2