DESPRE NOI

AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL este o societate cu răspudere limitată,  înregistrată la Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J40/9897/21.06.2017, având codul unic de înregistrare RO37804080, reprezentată legal de domnul Adrian Lozinschi  , în calitate de Administrator Special, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Societatea a fost înființată in anul 2017, atunci când Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.. Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211. De asemenea, societatea are şi domenii de activitate secundare:

–      Lucrări de Construcţii a Proiectelor Utilitare pentru fluide – 4221;

–      Lucrări de Construcţii a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate şi Telecomunicaţii- 4222;

–      Lucrări de Construcţii ale altor Proiecte Inginereşti – 4229;

–      Lucrări de Pregătire a Terenului – 4312;

 Conform programului de activitate al AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.398/05.09.2017, societatea își desfasură 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrările de constructie si montaj aferente proiectelor.

Conform Actului Constitutiv al AS3 –  Capitalul social, Administrare Străzi S3 S.R.L. total subscris și vărsat al societății este de 16 500 000 lei, aport în numerar. Capitalul este divizat în 3.300 părți  sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: 16.490.000 lei corespunzător unui număr de 3.298 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 


|
DOMENIUL DE ACTIVITATE
|
2n
|

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR

3n
|

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE

13n
|

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE ȘI TELECOMUNICAȚII

5n
|

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ALE ALTOR PROIECTE INGINEREȘTI

14n
|

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI