TEHNICIAN DEVIZE


     Data anunțului: 27.10.2020

     pentru elaborarea, analiza si calculul documentatiei tehnico-economice de executie in activitatea de constructii si instalatii,

     Cerinte :

     - absolvent al facultatii de instalatii/ constructii; cunostiinte foarte bune de Softeh (WINDEV), Excel, Desen Tehnic.

     - experienta in proiectare/ executie instalatii electrice, sanitare, HVAC, verificarea si corelarea specificatiilor tehnice ale proiectului cu listele de cantitati si planse;

     - intocmeste extrase/listele de cantitati din planuri in vederea intocmirii ofertelor;

     - realizeaza calcule, devize, dosare de prezentare pentru cerintele din oferta;

     - intocmeste situatiilor de lucrari;

     - participa la intocmirea ofertelor si a documentatiei tehnice pentru licitatii;

     - persoana foarte organizata, riguroasa, responsabila.

     - CV-urile se primesc la adresa de e-mail resurseumane@as3-strazi.ro, secretariat@as3-strazi.ro

     Tel: 0744.960.916 , 0759.040.480


     TEHNICIAN DEVIZE


     Data anunțului: 27.10.2020

     pentru elaborarea, analiza si calculul documentatiei tehnico-economice de executie in activitatea de constructii si instalatii,

     Cerinte :

     - absolvent al facultatii de instalatii/ constructii; cunostiinte foarte bune de Softeh (WINDEV), Excel, Desen Tehnic.

     - experienta in proiectare/ executie instalatii electrice, sanitare, HVAC, verificarea si corelarea specificatiilor tehnice ale proiectului cu listele de cantitati si planse;

     - intocmeste extrase/listele de cantitati din planuri in vederea intocmirii ofertelor;

     - realizeaza calcule, devize, dosare de prezentare pentru cerintele din oferta;

     - intocmeste situatiilor de lucrari;

     - participa la intocmirea ofertelor si a documentatiei tehnice pentru licitatii;

     - persoana foarte organizata, riguroasa, responsabila.

     - CV-urile se primesc la adresa de e-mail resurseumane@as3-strazi.ro, secretariat@as3-strazi.ro

     Tel: 0744.960.916 , 0759.040.480


     TEHNICIAN DEVIZE


     Data anunțului: 27.10.2020

     pentru elaborarea, analiza si calculul documentatiei tehnico-economice de executie in activitatea de constructii si instalatii,

     Cerinte :

     - absolvent al facultatii de instalatii/ constructii; cunostiinte foarte bune de Softeh (WINDEV), Excel, Desen Tehnic.

     - experienta in proiectare/ executie instalatii electrice, sanitare, HVAC, verificarea si corelarea specificatiilor tehnice ale proiectului cu listele de cantitati si planse;

     - intocmeste extrase/listele de cantitati din planuri in vederea intocmirii ofertelor;

     - realizeaza calcule, devize, dosare de prezentare pentru cerintele din oferta;

     - intocmeste situatiilor de lucrari;

     - participa la intocmirea ofertelor si a documentatiei tehnice pentru licitatii;

     - persoana foarte organizata, riguroasa, responsabila.

     - CV-urile se primesc la adresa de e-mail resurseumane@as3-strazi.ro, secretariat@as3-strazi.ro

     Tel: 0744.960.916 , 0759.040.480


     INGINER INSTALAȚII ELECTRICE


     Data anunțului: 16.11.2020

     Descrierea jobului:

     • Experienta in executia de instalatii electrice;
     • cunoștințe normative și standarde de proiectare în domeniul construcțiilor;
     • Autorizare ANRE categoria IIA si IIB;
     • Abilitati de relationare si comunicare cu clientii si furnizorii;
     • Pregatirea ofertelor tehnice si economice de sisteme si echipamente de electro-alimentare, Data Centere, Data Centere Mobile, climatizare profesionala, Securitate anti-incendiu, etc.;
     • Intalniri cu clientii si vizionare locatii in vederea intelegerii proiectelor si respectiv prezentarii ofertelor si proiectelor intocmite;
     • Supervizarea proiectelor alocate, in colaborare cu managementul societatii;
     • Relatia cu producatorii si furnizorii companiei in vederea selectiei solutiilor si echipamentelor optime pentru fiecare proiect alocat si a intocmirii de oferte si de achizitii;
     • Supervizarea si validarea tehnica a achizitiilor de echipamente, sisteme si materiale pentru proiectele alocate.


     INGINER INSTALAȚII ELECTRICE


     Data anunțului: 04.03.2020

     Descrierea jobului:

     • Experienta in executia de instalatii electrice;
     • cunoștințe normative și standarde de proiectare în domeniul construcțiilor;
     • Autorizare ANRE categoria IIA si IIB;
     • Abilitati de relationare si comunicare cu clientii si furnizorii;
     • Pregatirea ofertelor tehnice si economice de sisteme si echipamente de electro-alimentare, Data Centere, Data Centere Mobile, climatizare profesionala, Securitate anti-incendiu, etc.;
     • Intalniri cu clientii si vizionare locatii in vederea intelegerii proiectelor si respectiv prezentarii ofertelor si proiectelor intocmite;
     • Supervizarea proiectelor alocate, in colaborare cu managementul societatii;
     • Relatia cu producatorii si furnizorii companiei in vederea selectiei solutiilor si echipamentelor optime pentru fiecare proiect alocat si a intocmirii de oferte si de achizitii;
     • Supervizarea si validarea tehnica a achizitiilor de echipamente, sisteme si materiale pentru proiectele alocate.


     INGINER INSTALATII ELECTRICE ȘI STRUCTURI


     Data anunțului: 16.11.2020

     CERINȚE:

     Studii superioare finalizate- Universitate Tehnica de Construcții
     Experiența în proiectare-minim 3 ani după terminarea studiilor
     Cunoștințe de calcul structural
     Cunoașterea normelor de proiectare de construcții
     Abilități de analiza și sinteza
     Bune abilități de comunicare
     Atenție, perspicacitate,seriozitate, spirit de inițiațivă și capacitatea de a lua decizii.

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra în cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     In cadrul echipei noastre te poți dezvolta profesional și personal, echipa noastră este tânără, energică și proactivă, dacă consideri ca este un mediu în care te integrezi și vrei să ne cunoști, te rugăm să ne trimiți cv-ul tău sau să ne suni la nr. de telefon: 0759040480


     POZIȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL – Administrator 1 și 6

     Data anunțului: 29.04.2020

     În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă aîntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, încalitate de autoritate publică tutelară a demarat procesul de recrutare a două poziții de membru înConsiliul de Administrație al societății AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

     Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:
     1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania,
     2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
     3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
     4. Capacitate deplină de exercițiu,
     5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
     6. Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administrator,
     7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
     8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale,

     Conditii specifice:
     - administrator 1: studii superioare juridice și experiență în domeniu de minim 5 ani
     - administrator 6 : studii superioare de lunga durata

     Criterii de evaluare a candidaţilor:
     1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
     2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.


     Dosarele de participare se depun on line la adresa guvenantacorporativa@primarie3.ro , termenul limită fiind 27.05.2020

     OPIS
     FORMULAR INSCRIERE
     PLANUL DE SELECTIE COMPONENTA INITIALA
     CALENDARUL ACTIVITATILOR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER JUDICIAR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER FISCAL
     DECLARATIE INDEPENDENT
     DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE
     DECLARATIE ART. 6 din OUG
     DECLARATIE CEL MULT 3 COMISII
     DECLARATIE DESTITUIRE
     BIBLIOGRAFIE


     TEHNICIAN DEVIZE


     Data anunțului: 27.10.2020

     pentru elaborarea, analiza si calculul documentatiei tehnico-economice de executie in activitatea de constructii si instalatii,

     Cerinte :

     - absolvent al facultatii de instalatii/ constructii; cunostiinte foarte bune de Softeh (WINDEV), Excel, Desen Tehnic.

     - experienta in proiectare/ executie instalatii electrice, sanitare, HVAC, verificarea si corelarea specificatiilor tehnice ale proiectului cu listele de cantitati si planse;

     - intocmeste extrase/listele de cantitati din planuri in vederea intocmirii ofertelor;

     - realizeaza calcule, devize, dosare de prezentare pentru cerintele din oferta;

     - intocmeste situatiilor de lucrari;

     - participa la intocmirea ofertelor si a documentatiei tehnice pentru licitatii;

     - persoana foarte organizata, riguroasa, responsabila.

     - CV-urile se primesc la adresa de e-mail resurseumane@as3-strazi.ro, secretariat@as3-strazi.ro

     Tel: 0744.960.916 , 0759.040.480


     INGINER INSTALATII ELECTRICE ȘI STRUCTURI


     Data anunțului: 16.11.2020

     CERINȚE:

     Studii superioare finalizate- Universitate Tehnica de Construcții
     Experiența în proiectare-minim 3 ani după terminarea studiilor
     Cunoștințe de calcul structural
     Cunoașterea normelor de proiectare de construcții
     Abilități de analiza și sinteza
     Bune abilități de comunicare
     Atenție, perspicacitate,seriozitate, spirit de inițiațivă și capacitatea de a lua decizii.

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra în cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     In cadrul echipei noastre te poți dezvolta profesional și personal, echipa noastră este tânără, energică și proactivă, dacă consideri ca este un mediu în care te integrezi și vrei să ne cunoști, te rugăm să ne trimiți cv-ul tău sau să ne suni la nr. de telefon: 0759040480


     POZIȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL – Administrator 1 și 6

     Data anunțului: 29.04.2020

     În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă aîntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, încalitate de autoritate publică tutelară a demarat procesul de recrutare a două poziții de membru înConsiliul de Administrație al societății AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

     Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:
     1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania,
     2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
     3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
     4. Capacitate deplină de exercițiu,
     5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
     6. Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administrator,
     7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
     8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale,

     Conditii specifice:
     - administrator 1: studii superioare juridice și experiență în domeniu de minim 5 ani
     - administrator 6 : studii superioare de lunga durata

     Criterii de evaluare a candidaţilor:
     1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
     2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.


     Dosarele de participare se depun on line la adresa guvenantacorporativa@primarie3.ro , termenul limită fiind 27.05.2020

     OPIS
     FORMULAR INSCRIERE
     PLANUL DE SELECTIE COMPONENTA INITIALA
     CALENDARUL ACTIVITATILOR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER JUDICIAR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER FISCAL
     DECLARATIE INDEPENDENT
     DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE
     DECLARATIE ART. 6 din OUG
     DECLARATIE CEL MULT 3 COMISII
     DECLARATIE DESTITUIRE
     BIBLIOGRAFIE


     TÂMPLAR PENTRU MOBILĂ


     Data anunțului: 07.07.2020

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra în cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     In cadrul echipei noastre te poți dezvolta profesional și personal, echipa noastră este tânără, energică și proactivă, dacă consideri ca este un mediu în care te integrezi și vrei să ne cunoști, te rugăm să ne trimiți cv-ul tău sau să ne suni la nr. de telefon: 0759040480


     INGINER PROIECTANT INSTALĂRI ELECTRICE ȘI STRUCTURI


     Data anunțului: 01.07.2020

     CERINȚE:

     Studii superioare finalizate- Universitate Tehnica de Construcții
     Experiența în proiectare-minim 3 ani după terminarea studiilor
     Cunoștințe de calcul structural
     Cunoașterea normelor de proiectare de construcții
     Abilități de analiza și sinteza
     Bune abilități de comunicare
     Atenție, perspicacitate,seriozitate, spirit de inițiațivă și capacitatea de a lua decizii.

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra în cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     In cadrul echipei noastre te poți dezvolta profesional și personal, echipa noastră este tânără, energică și proactivă, dacă consideri ca este un mediu în care te integrezi și vrei să ne cunoști, te rugăm să ne trimiți cv-ul tău sau să ne suni la nr. de telefon: 0759040480


     POZIȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL – Administrator 1 și 6

     Data anunțului: 29.04.2020

     În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă aîntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3, încalitate de autoritate publică tutelară a demarat procesul de recrutare a două poziții de membru înConsiliul de Administrație al societății AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

     Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:
     1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania,
     2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
     3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
     4. Capacitate deplină de exercițiu,
     5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
     6. Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administrator,
     7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
     8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale,

     Conditii specifice:
     - administrator 1: studii superioare juridice și experiență în domeniu de minim 5 ani
     - administrator 6 : studii superioare de lunga durata

     Criterii de evaluare a candidaţilor:
     1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
     2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.


     Dosarele de participare se depun on line la adresa guvenantacorporativa@primarie3.ro , termenul limită fiind 27.05.2020

     OPIS
     FORMULAR INSCRIERE
     PLANUL DE SELECTIE COMPONENTA INITIALA
     CALENDARUL ACTIVITATILOR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER JUDICIAR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER FISCAL
     DECLARATIE INDEPENDENT
     DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE
     DECLARATIE ART. 6 din OUG
     DECLARATIE CEL MULT 3 COMISII
     DECLARATIE DESTITUIRE
     BIBLIOGRAFIE


     INGINER INSTALAȚII ELECTRICE


     Data anunțului: 04.03.2020

     Descrierea jobului:

     • Experienta in executia de instalatii electrice;
     • cunoștințe normative și standarde de proiectare în domeniul construcțiilor;
     • Autorizare ANRE categoria IIA si IIB;
     • Abilitati de relationare si comunicare cu clientii si furnizorii;
     • Pregatirea ofertelor tehnice si economice de sisteme si echipamente de electro-alimentare, Data Centere, Data Centere Mobile, climatizare profesionala, Securitate anti-incendiu, etc.;
     • Intalniri cu clientii si vizionare locatii in vederea intelegerii proiectelor si respectiv prezentarii ofertelor si proiectelor intocmite;
     • Supervizarea proiectelor alocate, in colaborare cu managementul societatii;
     • Relatia cu producatorii si furnizorii companiei in vederea selectiei solutiilor si echipamentelor optime pentru fiecare proiect alocat si a intocmirii de oferte si de achizitii;
     • Supervizarea si validarea tehnica a achizitiilor de echipamente, sisteme si materiale pentru proiectele alocate.


     MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

     Data anunțului: 14.03.2020

     Dosarele de participare se depun la registratura Primăriei Sectorului 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, Sector 3, București, în perioada 16.03-14.04.2020. Detalii referitoare la desfășurarea procedurii de selecție sunt disponibile pe site-ul Primăriei Sectorului 3 www.primarie3.ro la secțiunea guvernanță corporativă.

     Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

     1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,
     2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
     3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
     4. Capacitate deplină de exercițiu,
     5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
     6. Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori,
     7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
     8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

     Structura Consiliului de Administrație - Condiții specifice

     1. Un membru cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
     2. Membrul Consiliului de Administrație trebuie să fie independent în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale

     Criterii de evaluare a candidaţilor:

     1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului depus de candidat;
     2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.

     Mai jos găsiți atașat OPIS - ul cu documentele necesare depunerii candidaturii în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație

     OPIS
     FORMULAR INSCRIERE
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER JUDICIAR
     DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE CAZIER FISCAL
     DECLARATIE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT
     DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DECONFLICT DE INTERESE
     F6 DECLARATIE ART 6 din OUG
     DECLARATIE MEMBRU CEL MULT 3 CONSILII
     DECLARATIE DESTITUIRE
     LISTA SCURTA POST VACANT DE MEMBRU IN CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE


     INSEPCTOR RESURSE UMANE


     Data anunțului: 04.03.2020 Nevalabil

     RESPONSABILITĂȚI:

     Job-ul implica asigurarea activităților corelate administrării personalului pentru Societatea AS3-STRAZI S.R.L.
     - Asigurarea formalităților de angajare a personalului societății;
     - Întocmirea actelor adiționale de modificare a clauzelor contractului individual de munca;
     - Asigurarea formalităților de suspendare/reluare a activității a personalului societății;
     - Efectuarea actualizărilor/modificărilor in baza de date a salariaților societății;
     - Asigurarea formalităților de încetare a activității referitor la personalul societății;
     - Introducerea pontajelor pentru salariații care asigura suportul in cadrul societății;
     - Verificarea certificatelor medicale;
     - Asigurarea gestionarii minusurilor de numerar/popriri/ contribuțiilor la Pilonul III pensii;
     - Întocmirea adeverințelor la solicitarea salariaților;
     - Întocmirea si transmiterea către clinica de medicina muncii a solicitărilor pentru examenul medical in vederea angajării/reluării activității/ pentru personalul societății;

     TOTODATĂ, RESPONSABIL CU:

     - controlul anual de medicina muncii;
     - întocmirea fisei postului pentru angajații societății;
     - verificarea si completarea fiselor de aptitudini si semnalarea către șefii ierarhici a eventualelor recomandări ale medicilor de medicina muncii;
     - lista persoanelor care nu au efectuat controlul medical anual;
     - Deplasări ocazionale: la ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate etc.

     CERINȚE:

     - Cel puțin 3 ani de experiență ca profesionist în domeniul resurselor umane;
     - Învățământul superior obligatoriu, certificatele în resurse umane sunt un avantaj;
     - Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
     - Abilitatea de a comunica cu precizie și eficientizare în limba română și engleză;
     - Capacitate de organizare, lucru in echipa, atenție la detalii.

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra in cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional


     INGINER DEVIZE OFERTARE ,DECONTARE


     Data anunțului: 04.03.2020

     Cerințe profesionale:

     Viitorul candidat va asigura suport echipei de proiectare si execuție la bugetarea si decontarea lucrărilor pentru proiectele pe care firma le dezvolta. De asemenea, va realiza si oferte de preț pentru lucrările la care firma va participa la licitațiile ce presupun execuția de lucrări.
     - Absolvent de studii superioare in inginerie construcții civile sau inginerie instalații in domeniul construcțiilor;
     - Abilități bune de lucru cu computerul;
     - Cunoscător al unui program de devize - constituie avantaj cunoașterea Windev;
     - Cunoscător al pachetului MS Office - Excel, Word, Outlook;
     - Cunoștințe bune privind tehnologiile de execuție a lucrărilor de construcții civile si industriale;
     - Bun cunoscător al pieței materialelor de construcții;
     - Experiență la întocmirea si optimizarea bugetelor de lucrări;
     - Cunoașterea legislației in vigoare.

     RESPONSABILITĂȚI:

     - întocmire devize, calculații de preț, postcalcule, întocmește caietele de măsurători, baze de preturi, devize si situații de plata , încadrează cantitățile de lucrări in articolele din deviz, calculează costul final al investiției, consumurile specifice si stabilește încadrarea in graficele de lucrări existente.
     - Gestionarea schimbării soluțiilor tehnice de execuție in șantier, întocmirea de NR si NCS;
     - Gestionarea relației cu diriginții de șantier;
     - Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției;

     Beneficii:

     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra in cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.


     JUNIOR ARHITECT

     Data anunțului: 04.03.2020 - Nevalabil

     Cerințe profesionale:
     - Absolvent sau în curs de absolvire a Facultății de Arhitectură;
     - Experiență în proiectare de minim 2 ani;
     - Cunoștințe în cadrul programelor de arhitectură: spatii comerciale și de agrement, unități de învățământ, săli de sport, clădiri pentru sănătate, etc.
     - Cunoștințe a legislației, normelor și normativelor în vigoare pentru domeniul de Arhitectură;
     - Concentrare pe sarcinile primite;
     - Capacitate de estimare a timpului de finalizare a sarcinilor primite;
     - Seriozitate și dedicare;

     Responsabilități :
     - Redactarea proiectelor de arhitectură, în toate fazele acestuia (Relevee, Studii de Soluție, C.U., D.T.A.C., P.Th., D.D.E., caiete sarcini, antemăsurători);
     - Redactarea și întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor;
     - Vizite pe șantier pentru asistența tehnică în faza de execuție;
     - Respectarea termenelor de predare.

     Cerințe software:
     - AUTOCAD
     - Pachet Microsoft Office

     Beneficii:
     - Salariu motivant; tichete de masă
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra in cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     ARHITECT CU DREPT DE SEMNATURA

     Data anunțului 16.11.2020


     Cerințe profesionale:

     - Arhitect cu drept de semnătura, cu o experiență de minim 5 ani în proiectare;
     - Experiență în interacțiunea cu instituțiile locale și centrale;
     - Cunoștințe solide în cadrul programelor de arhitectură: spatii comerciale și de agrement, unități de învățământ, săli de sport, clădiri pentru sănătate, etc.
     - Cunoștințe solide a normelor și normativelor în vigoare pentru domeniul de Arhitectura;
     - Experiență în întocmirea documentației tehnice aferente tuturor fazelor de proiectare, conform HG modificările și completările ulterioare ale acestora;
     - Capacitatea de evaluare a impactului modificărilor de proiect;
     - Experiență în etapa de asistenta tehnica/urmărire a proiectului;
     - Capacitatea de coordonare a soluțiilor tehnice aferente diverselor discipline din cadrul proiectului;
     - Inițiativă în îmbunătățirea situațiile ivite pe parcursul lucrărilor.
     - DREPT DE SEMNATURA
     Cerințe software:
     - AUTOCAD
     - Pachet Microsoft Office

     Responsabilități :
     - Responsabil cu respectarea nomelor în vigoare în cadrul soluției tehnice de arhitectura;
     - Integrează și coordonează în cadrul proiectului soluțiile de arhitectura, rezistenta, instalații, sistematizare verticala, etc.
     - Reprezintă firma în cadrul întâlnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum și în fata altor entități în legătura cu proiectele pe care le coordonează;
     - Evaluează parțial activitatea arhitecților pe care ii coordonează și contribuie la îmbunătățirea performantelor acestora.
     - Se subordonează direct șefului de departament și managerului de proiect. Abilități:
     Bun coordonator, cu viziune și spirit de echipa, capabil sa găsească soluții constructive în situații critice;

     Beneficii:
     - Salariu motivant; tichete de masă;
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra in cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.

     SENIOR ARHITECT

     Data anunțului 25.02.2020 - Nevalabil


     Cerințe profesionale:

     - Arhitect cu drept de semnătura, cu o experiență de minim 5 ani în proiectare;
     - Experiență în interacțiunea cu instituțiile locale și centrale;
     - Cunoștințe solide în cadrul programelor de arhitectură: spatii comerciale și de agrement, unități de învățământ, săli de sport, clădiri pentru sănătate, etc.
     - Cunoștințe solide a normelor și normativelor în vigoare pentru domeniul de Arhitectura;
     - Experiență în întocmirea documentației tehnice aferente tuturor fazelor de proiectare, conform HG modificările și completările ulterioare ale acestora;
     - Capacitatea de evaluare a impactului modificărilor de proiect;
     - Experiență în etapa de asistenta tehnica/urmărire a proiectului;
     - Capacitatea de coordonare a soluțiilor tehnice aferente diverselor discipline din cadrul proiectului;
     - Inițiativă în îmbunătățirea situațiile ivite pe parcursul lucrărilor.

     Cerințe software:
     - AUTOCAD
     - Pachet Microsoft Office

     Responsabilități :
     - Responsabil cu respectarea nomelor în vigoare în cadrul soluției tehnice de arhitectura;
     - Integrează și coordonează în cadrul proiectului soluțiile de arhitectura, rezistenta, instalații, sistematizare verticala, etc.
     - Reprezintă firma în cadrul întâlnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum și în fata altor entități în legătura cu proiectele pe care le coordonează;
     - Evaluează parțial activitatea arhitecților pe care ii coordonează și contribuie la îmbunătățirea performantelor acestora.
     - Se subordonează direct șefului de departament și managerului de proiect. Abilități:
     Bun coordonator, cu viziune și spirit de echipa, capabil sa găsească soluții constructive în situații critice;

     Beneficii:
     - Salariu motivant; tichete de masă;
     - Program de lucru 8 ore/zi, 1 oră pauză de masă;
     - Posibilitatea de dezvoltare a cunoștințelor;
     - Posibilitatea de a lucra in cadrul unor proiecte de anvergură;
     - Mediu de lucru profesional.