Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de achiziție publică

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de achiziție publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinuar pentru Clădire C1 din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”. ”Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din Șoseau Gării Cățelu nr.1M(Parc Pantelimon), Sector 3, București.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.05.2020, ora 10.00.

Mai jos găsiți atașate pdf-urile pentru:

Anunț

Model invitatie de participare

Fișa cerințe de calificare

Caiet de sarcini

Formulare

Informații privind clauzele contractuale